Padaczka a Dieta Ketogeniczna

Deita ketogeniczna a epilepsja

Padaczka     

Do jednych z chorób neurodegeneracyjnych zalicza się epilepsję (padaczka). Powoduje ona zaburzenie funkcjonowania komórek nerwowych znajdujących się w mózgu. Przyczyną drgawek może być zaburzenie równowagi pomiędzy neuroprzekaźnikiem pobudzającym, jakim jest glutaminian, a neuroprzekaźnikiem GABA, który zatrzymuje aktywację nerwów. Już w czasach zamierzchłych stosowano okresowe głodówki w przypadku chorób układu nerwowego, w tym epilepsji. Zwolennikiem ich był Hipokrates.

W 1921 roku Wilder opisał korzyści płynące ze stosowania głodówek. Zauważył on również, że ketozę można uzyskać przy dużej podaży produktów bogatych w tłuszcze i ubogich w węglowodany. Przeprowadzono wiele badań odnośnie skuteczności diety ketogenicznej na zmniejszenie częstotliwości napadów padaczkowych, zwłaszcza u dzieci cierpiących na padaczkę lekooporną (Klein i in., 2010). Przed stosowaniem diety ketogenicznej u wielu dzieci zdiagnozowano różne formy padaczki, również te najcięższe jak: padaczka miokologiczna, atoniczna, toniczna (Starbała  A. i Bawa H. S., 2007). Efektem stosowania diety było całkowite zahamowanie napadów, w innym przypadku zmniejszenie częstotliwości. Można było zaprzestać podawania leków przeciwpadaczkowych. Dieta ketogeniczna została wykorzystana do prowadzenia dzieci z padaczką niekontrolowaną.

Również prowadzono badania na osobach dorosłych z padaczką. W 1999 roku przedstawiono wyniki badań dla 11 pacjentów z lekooporną epilepsją, u których zastosowano dietę ketogeniczną w Thomas Jefferson University Hospital w Filadelfii. U pacjentów tych zastosowano dietę ketogeniczną 4:1 (na 4g tłuszczu przypadał 1g białka i węglowodanów łącznie). Uwzględniono odpowiednią kaloryczność wg masy ciała, pacjenci byli suplementowanii witaminami, minerałami oraz podawano odpowiednią ilość płynów. Po 7 miesiącach stosowania diety ketogenicznej częstotliwość drgań zmniejszyła się w przedziale od 50-90%, tylko u jednej osoby było to poniżej 50% (Starbała A., Bawa H. S., 2007)

Dieta ketogeniczna jest, może być niefarmakologicznym sposobem wspomagania leczenia epilepsji u dzieci i u dorosłych. Zwiększa skuteczność procesu farmakologicznego. Mimo wielu zalet stosowania diety ketogenicznej, jest ona trudna do utrzymania, zwłaszcza dzieciom uczęszczającym do szkoły, gdzie dostęp do węglowodanów prostych jest bardzo szeroki. Niski poziom glukozy, który można uzyskać przy diecie ketogenicznej, również wpływa korzystnie na zmniejszenie aktywności neuronów (Wilson i Lowery, 2020).

            Prowadzone są badania dotyczące niepożądanego wpływu diety ketogenicznej jakim jest opóźnienie wzrostu. Zauważono nieznaczne opóźnienia wzrostu u dzieci stosujących powyższą dietę przez okres 12 miesięcy. Badania wykazały, że występuje to zjawisko u mniejszości dzieci będącej na diecie ketogenicznej (Wilson i Lowery, 2020). Konieczne są dalsze badania, które mogą potwierdzić wpływ diety ketogenicznej na szlaki hormonalne regulujące wzrost (Lipiec i in., 2017)

#dieta #ketogeniczna #ketoza #zdrowie #ciałaketogeniczna #glukoza #dietetyk

Scroll to Top